Saraksts

 

2022.g. ZIEMSVĒTKU paciņas ir ceļā uz Rīgu!

Nākamais saliktais konteineris uz Rīgu: 15. novembrī

                                     Lūdzu ņemiet vērā:jaunās noliktavas adrese ir Plainfield, NJ- neko nesūtiet uz Jersey City adresi!

                                      Nākamais saliktais konteineris uz Igauniju: 29. novembrī

                           Gaisa krava uz Rīgu: Nākamais sūtījums:16. novembrī

     Pilnie konteineri - pēc pasūtījuma!

            

                                                               Atbalsts Ukrainai un ukraiņu bēgļiem: 

                                          Vajadzīgais preču saraksts un sūtīšanas cenas: skat.paciņu nodaļā!  

                            Nākamais sūtījums uz Ziedot.lv- ar tālāku nodošanu ukraiņiem: decembra sākumā

 

 

                                    2022.g. ZIEMSVĒTKU paciņas ir ceļā uz Rīgu!                                                                 

                                      Nākamais saliktais konteineris uz Rīgu: 15. novembrī
                                  Nākamais saliktais konteineris uz Igauniju: 29.novembrī

                                    Jaunā noliktava: Plainfield, NJ. Lūdzam NEKO nesūtīt uz Jersey City adresi!!


         Gaisa krava uz Rīgu: Nākamais sūtījums: 16. novembrī

     Pilnie konteineri - pēc pasūtījuma!

            

                                                                 Atbalsts Ukrainai un ukraiņu bēgļiem: 

                                  Vajadzīgais preču saraksts un sūtīšanas cenas: skat.paciņu nodaļā!

                        Nākamais sūtījums uz Ziedot.lv- ar tālāku nodošanu ukraiņiem: decembra sākumā

 

 

 

 

2022. g. ZIEMSVĒTKU paciņas savāksim oktobra vidū!  

2022. g. ZIEMSVĒTKU paciņas savāksim oktobra vidū!

 

2022. g. ZIEMSVĒTKU

 

2022. g. ZIEMSVĒTKU paciņas savāksim oktobra vidū!

paciņas savāksim oktobra Nākamie saliktie konteineri uz Rīgu: 6. un 20. septembJaunā noliktava: Plainfield, NJ.Lūdzam NEKO nesūtīt uz Jersey City adresi!!

 

 

 

 

 

 

 

 Latvian American Shipping Line

 Lūdzu izlasiet jaunākos noteikumus LASL paciņu sūtīšanas procesam.  Paciņu savāksanas maršruta datumi un savākšanas adreses atrodamas šeit mājas lapā. Pieņemsim arī grāmatu sūtījumus iestādēm, ziedojumus muzejiem, personīgās mantas, bet lūdzam: iepriekš sazinaties ar mums par visiem ziedojumu un personīgo/repatriacijas mantu sūtījumiem!

LŪDZU ZVANIET AR JAUTĀJUMIEM: 973 744 6565.

Laipni  lūdzam stingri ievērot norādījumus:
Lai izkārtotu jūsu paciņu personiskā sūtījuma ietvaros:

• Vienas pakas vērtību nepārsniegt 150 eiro (EUR) (aptuveni $150: Sept,2022 kurss)

• Pakām lietot tikai jaunās anketas (datētas ar 2021. gada oktobri)
• uz katra saņēmēja vārdu tikai vienu kasti
• deklarācijas: rakstīt tikai EUR (EUR aprēķināt pareizinot $ vērtību x .99) • svars: līdz 30 lbs (13 kgs) 

• izmēri: 18 x 18 x 18” tilpuma ietvaros
• saturā lai būtu preču dažādība, B
ET lūgums pārtikai nepārsniegt maksimāli 3 lbs no kopējā satura.
• Alkoholu, elektroniku, vitamīnus, medikamentus nelikt pakās.
• saturs un atsevišķo preču daudzums domāts tikai saņēmēja vajadzībām, kaut nav noteikts tiešais atļautais daudzums.
• muitas nodoklis: 12% no pakas uzrādītās vērtības, plus PVN (21%). Nodokli pierēķināsim pie paciņu sūtīšanas rēķina sūtītājam.

Lai izkārtotu grāmatu sūtījumu iestādēm – norādījumi: noteikumi nav mainījušies ar 2021. g.okt.

  • 1) Sūtījumu adresēt skolas vai bibiotēkas vārdā, un uzrādīt kontakta cilvēka vārdu un tel.
  • 2) Saturā tikai grāmatas, periodiku vai archīvu materiālus.
  • 3) Vērtību lietotām grāmatām likt uz 10-15 euro/kasti
  • 4) Kastu daudzums, ko viena iestāde drīkst saņemt ir neierobežots
  • 5) Spec. cena grāmatu sūtījumiem iestādēm
  • 6) Ja sūtiet grāmatas DV akcijai, lūdzam sūtījumu adresēt Daugavas Vanagiem, nevis privātpersonai. "Otrā Elpa" pieņem grāmatas, un tās pārdodot atbalsta labdarības akcijas.
  • 7) Reģ. numuru sērija grāmatām uz iestādēm: lūdzu lietot "BIB" numurus.

Izkārtojam muitu un piegādājam līdz durvīm, ja saiņi atbilst mūsu sūtīšanas noteikumiem.

        Sūtīšanas noteikumi/instrukcijas - spiest šeit>>>                Veidlapām - spiest šeit> 

Sūtot pakas tieši uz mūsu noliktavu, adresēt šā un mums piesakiet, lai zinām gaidīt:


Sūtītāja vārds, LASL reģistrācijas numurs,
Latvian American Shipping Line
640 North Avenue,  ( jauna adrese! )
Plainfield, NJ 07060

Lūdzu izsūtiet tā, lai pakas ir pie mums ne vēlāk par: 2022. gada 17. oktobrī

Vidienes datumi - spiest šeit >>>                         Rietumkrasta datumi - spiest šeit >>>

2022. gada ZIEMAS paciņu savākšanas kalendārs veidojas ar savākšanu uz oktobra vidu- ( mazliet agrāk, ne kā ierasts neprognozējamas kuģu satiksmes dēļ).

Bostonā – Trimdas ev lut draudzes telpās, 58 Irving St, Brookline, MA:                                        
Svētdien, 16. oktobrī no 1:30-3:30 pp

Filadelfijā –  Filadelfijas ev lut draudzes īpašumā: 301 N. Newtown St Rd., Newtown Sq, PA:                 
Pirmdien, 17. oktobrī no 9:30-10iem no rīta

Īstbransvikā – 42 Gates Ave, E Brunswick, NJ:                                                                      
Pirmdien, 17. oktobrī, pulksten 12os dienā

Jonkeros – Ņujorkas latv. ev. lut. draudzes īpašumā, 254 Valentine Ave, Yonkers, NY 10705:
Sestdien, 8. oktobrī no 2-3 pp       

Katskilos
– Rotā, Elka Park, NY: lūdzam zvanīt, ja vēlaties nodot Kapu Svētku nogalē ( 8.-9. okt)

Mančesterā, CT: pie Spring un Garden St stūra:  lūdzam zvanīt, ja vēlaties, ka piebraucam ceļā no Bostonas 

Pokipsijā: 2 Merry Hill Rd, Poughkeepsie, NY
Sestdien, 8. oktobrī no 5-6 pievakarē                                                                                                                                                                                                                                          

Salā: Ņujorkas latv. ev. lut. draudzes īpašūmā: 4 Rīga Lane, Melville, NY:                                               
Sestdien, 8. oktobrī no 10-11 no rīta                                                       

Vašingtonas, DC apkaimē: Vaš.latv. ev. lut. draudzes īpašumā:400 Hurley Ave, Rockville, MD:              
Svētdien, 16. oktobrī no 5-6 pievakarē 
 

 VIDIENĒ: 2022. gada ZIEMAS sūtījums

Sv. Pēterburgā, FL un Atlantā: lūdzu sazināties: pakas @lasl.com

Indianapolē – Latviešu sabiedriskā centrā – 1008 W. 64 St, Indianapolis,                                                              Pirmdien, 10. oktobrī, pulksten 6os                  

Čikāgā – 1. punkts: St. Pēteŗa Baznīcas telpās, 450 Forest Preserve Dr, Wood Dale, IL:                          
 Trešdien, 12. oktobrī, pulksten 12os pp  

Čikāgā- 2. punkts:  Ciānas latv.ev lut. draudzes telpās: 6551 W. Montrose Ave, Chicago, IL:                 
Trešdien, 12. oktobrī, pulksten 2:30 pp
                
Čikāgā – 3. punkts:  Čikāgas Ashland/Addison Ave rajonā: 
lūdzu sazināties ar Jāni!                               

Milvokos – Latviešu draudzes telpās – 1853 N. 75 St., Milwaukee, WI:                                                                  Trešdien,12. oktobrī no 5-6 pp                                           

Mineapolē – Latviešu draudzes telpās – 3152 17th Ave., S. Minneapolis, MN   55407:                                        
Ceturtdien, 13. oktobrī, pulksten  12'os

Latvijas Ciemā – 10740 Kurzeme Rd, Three Rivers, MI:                                                             
  Sestdien,
 15. oktobrī,  pulksten 11'os no rīta

Kalamazū –  Latviešu Sabiedriskā Centrā, 100 Cherry Hill Dr., Kalamazoo, MI:                     
  Sestdien, 15. oktobrī, pulksten 12:30 os dienā  

Detroitā –  Sv. Pāvila latv. baznīcā, 30623 W 12 Mile Rd., Farmington Hills, MI:                             
   Sestdien, 15. oktobrī, pulksten 5-5:30os pp

Klīvlandē – Latviešu draudzes telpās, 1385 Andrews Avenue, Lakewood, OH 44107:                      
   Svētdien,
 16. oktobrī, pulksten 8:30 no rīta

Rietumkrasta paku savākšanas datumi/adreses
Austrumkrasta datumi - spiest šeit >>>                  Vidienes datumi - spiest šeit >>>

Sanfrancisko rajonā: Pie Māras Sidlow, 1563 Lincoln Ave, Alameda, CA 94501:                                   
Sestdien, 1. oktobrī, no 10-12 no rīta

Seatlā: latviešu centrā: 11710-3rd Ave, Seattle, WA 98125:                                                        Piektdien, 23. septembrī, 10os no rīta

Portlandē – Latviešu centrā, 5500 Dosch Road, Portland, OR 44107: lūdzam ar mums sazināties~         

***************************************************************
Lūdzam zvanīt ar jautājumiem par paku saturu, cenām, iepakojumu:                                                           

 973-744-6565 x.4, vai x.5, vai pa epastu: pakas@lasl.com
***************************************************************

Ja sūtat pakas uz noliktavu (UPS/USPS) Nudžersijā, lūdzu nodrošiniet, ka tās pienāks vēlākais pirmdien, 17. oktorbrī.

Saini adresējiet lūdzu uz mūsu noliktavas adresi un uzrakstīt reg. numuru, lai mums būtu skaidrs, kuŗā sūtījumā to ievietot! 

Sūtītāja vārds, LASL reģistrācijas numurs,                                                                                          
c/o Latvian American Shipping Line

640 North Avenue,  ( jauna adrese! )
Plainfield, NJ 07060

  ************************ 

AR 2021. gada oktobri pielāgojam paciņu noteikumus maiņām Latvijas un EU muitas noteikumos, un turpmāk darbosimies pēc sekojošiem norādījumiem:

• Pakām lietot tikai jaunās anketas (datētas ar 2021. gada oktobri)
• vienas pakas vērtību nepārsniegt 150 eiro (EUR) (aptuveni $150 ( aug 2022)
• uz katra saņēmēja vārdu tikai vienu kasti
• deklarācijas: rakstīt tikai EUR (EUR aprēķināt pareizinot $ vērtību x .86) • svars: līdz 30 lbs (13 kgs) 

• izmēri: 18 x 18 x 18” tilpuma ietvaros
• saturā lai būtu preču dažādība, BET pārtikai nepārsniegt maksimāli 3 lbs no kopējā 

satura. Alkoholu, elektroniku, vitamīnus, medikamentus nelikt pakās.
• saturs un atsevišķo preču daudzums domāts tikai saņēmēja vajadzībām, kaut nav noteikts tiešais atļautais daudzums.
• muitas nodoklis: 12% no pakas uzrādītās vērtības, plus PVN (21%). Nodokli pierēķināsim pie paciņu sūtīšanas rēķina sūtītājam.

 

Pie personiskām paciņām nedrīkst likt alkoholu, zāles, tabakas izstrādājumus, elektroniku, vai mākslu. Visām pakām vajadzīga pavadanketa, kas spēkā kopš 2021. gada oktobra, kuŗā sīki aprakstīts saturs. Ja saturs ir lietots, tad to tā arī apzīmēt!

Pakas, kas pārsniedz atļauto vērtību, svaru, izmērus, vai kuŗām uzrādītais saturs neatbilst pakas paskatam-sazināsimies ar saņēmēju, un pakas pārbaudīsim. Risināšanas varianti ir pārpakošana, vai pārsūtīt ar gaisa kravu, bet par abiem būs papildus izmaksas, un gaisa kravas saņēmējiem pašiem jābrauc uz lidosu kārtot ievešanas formalitātes.

Laipni lūdzam sadarboties ar noteikumiem, lai paciņu sūtījumi ietu gludi, un saņēmēji priecātos par laicīgu un gludu piegādi!

Labprāt pārrunāsim jebkādas neskaidrības par sūtijumu kārtošanas procesu!  Mākslas darbu pārsūtīšanai laipni lūdzam ar mums iepriekš sazināties, lai izrunātu pakošanas noteikumus un muitas deklarāciju lapu noformēšanu! Paldies!

 Sākot ar 2021. g. oktobrī: maksimāli 150 euro vērtība pa paku. EURO =( $ x .99  ar 2022 aug)
VISAS PREČU VĒRTĪBAS ANKETĀ UZRĀDĪT TIKAI EUR.


For humanitarian aid boxes: If sending only one box, please address the shipment to an individual at the receiving organization.  If your shipment consists of several to many boxes, please call us in advance so that we can discuss the best options for handling this type of shipment.

If you do not have access to the above pickup locations, please contact us, we can provide a pickup
service at a nominal additional fee. Registration numbers can be obtained above but also by phone:
973-744-6565 x. 5 or email:
pakas@lasl.com