LASL reģistrācijas numuru izdalīšana.

Laipni lūdzam iepildīt sekojošo informāciju:
Vārds  
Uzvārds  
Telefona numurs   
Cik personīgās pakas (skaitlis)  
Cik grāmatu pakas (skaitlis)  
Kurā pilsētā nodosiet kasti?
Vidienes pilsētas  
Austrumkrasta pilsētas  
Rietumukrasta pilsētas