Latvian American Shipping Line
PAKU SŪTĪJUMI UZ LATVIJU!


Cien. LASL klienti!

2018.g. Ziemas paku un sīkkravas savākšana: februāra beigās un marta sākukmā.

Laipni  lūdzam stingri ievērot norādījumus:
Lai izkārtotu jūsu paciņu personiskā sūtījuma ietvaros:

 • 1) persona drīkst saņemt mantu, bez ievedmuitas, maksimāli 45 eiro vērtībā.
 • 2) Saturu veidot dažādu, lai nebūtu tikai pārtika; nepārsniedzot 3 no vienas preces.
 • 3) Satura vērtību deklarēt EUR, (ne dolāros!) uzskaitot katru preci un uzrādot tās vērtību.
 • 4) Svarā nepārsniegt 35 lbs; izmēros 18" x 18 x18.
 • 5) Vienu kaste pa saņēmēju, un lūdzam pierasktīt  tel numuru!

          45 EUR = $55.42 USD ($ x .81 = euro) 2018.g. 2.martā

Lai izkārtotu grāmatu sūtījumu iestādēm – norādījumi:

 • 1) Sūtījumu adresēt skolas vai bibiotēkas vārdā, un uzrādīt kontakta cilvēka vārdu un tel.
 • 2) Saturā tikai grāmatas, periodiku vai archīvu materiālus.
 • 3) Vērtību lietotām grāmatām likt uz 10-15 euro/kasti
 • 4) Kastu daudzums, ko viena iestāde drīkst saņemt ir neierobežots
 • 5) Spec. cena grāmatu sūtījumiem iestādēm
 • 6) Ja sūtiet grāmatas DV akcijai, lūdzam sūtījumu adresēt Daugavas Vanagiem, nevis privātpersonai. "Otrā Elpa" pieņem grāmatas, un tās pārdodot atbalsta labdarības akcijas.
 • 7) Reģ. numuru sērija grāmatām uz iestādēm: lūdzu lietot "BIB" numurus.

Izkārtojam muitu un piegādājam līdz durvīm, ja saiņi atbilst mūsu sūtīšanas noteikumiem.

        Sūtīšanas noteikumi/instrukcijas - spiest šeit>>>                Veidlapām - spiest šeit> 

 • Sūtot pakas tieši uz mūsu noliktavu, adresēt šā un mums piesakiet, lai zinām gaidīt:

  Sūtītāja vārds, LASL reģistrācijas numurs,                                                                                       c/o Latvian American Shipping Line                                                                                                   84 Harbor Drive,
  Jersey City, NJ 07305

  Lūdzu izsūtiet tā, lai pakas ir pie mums ne vēlāk kā: 2018. g. 9. martā

Vidienes datumi - spiest šeit >>>                         Rietumkrasta datumi - spiest šeit >>>

 2018.g ZIEMAS sūtījuma maršruts:

Ja vēlaties jebkuŗā gada laikā pasūtīt "C" tipa dāvanu saini, ko nosūtīt jūsu vārdā kopā ar paciņu sūtījumu, ( skat. lūdzu dāvanu saiņu nodaļu), lūdzu zvaniet: 973 744 6565, ext 5.

Savākšanas saraksts no austrumkrasta:

Bostonā – Trimdas ev lut draudzes telpās, 58 Irving St, Brookline, MA: LAIKA APSTĀKĻU DĒĻ mainām uz:                                        TREŠDIEN, 7.MARTĀ no 11-12:30 pp                                 

Filadelfijā – Filadelfijas ev lut draudzes īpašumā: 301 N. Newtown St Rd., Newtown Sq, PA:          
Sestdien, 10. martā pulksten 1'os pp

Īstbransvikā – Ņūbransvikas un Leikvudas ev. lut. dr. īpašumā, 12 Gates Ave, E Brunswick, NJ:
Sestdien, 10. martā pulksten 11'os no rīta

Jonkeros – Ņujorkas latv. ev. lut. draudzes īpašumā, 254 Valentine Ave, Yonkers, NY 10705:
Sestdien, 10. martā no 12:30-1īem pp   


Katskilos
– Rotā, Elka Park, NY: lūdzam zvanīt!

Lankasterā: lūdzam zvanīt!

Mančesterā – Spring un Garden St stūra, Manchester, CT:  lūdzam zvanīt!

Pokipsijā – 2 Merry Hill Rd, Poughkeepsie, NY 12603:                                                                      Svētdien, 4. martā no 9-10 no rīta                                                                                                                                                                                                                                    
Priedainē, Freehold, NJ: lūdzam zvanīt!

Ročesterā: pie Edītes Jordan:130 Ellingwood Dr, Rochester, NY: būsim atkal rudenī                                                  
                                                          

Salā: Ņujorkas latv. ev. lut. draudzes īpašūmā: 4 Rīga Lane, Melville, NY:                                      
Sestdien, 10. martā no 10-11 no rīta                                                                  

Vilmingtonā: pie Baidiņiem: 1104 Windon Drive, Wilmington, DE:                                                
Sestdien, 10. martā pulksten 2:30 pp

Vašingtonas, DC apkaimē: Vaš.latv. ev. lut. draudzes īpašumā:400 Hurley Ave, Rockville, MD:    
Svētdien, 11. martā no 8:30- 10:00 no rīta ( Savākšanas stundas pielāgotas no ierastā!)

 VIDIENĒ: sūtījuma savākšanas datumi: 2018.gada ZIEMAS sūtījums:

Atlantā -lūdzu sazināties ar Inesi (inese0707@yahoo.com) par paciņu nodošanu pirms 23. feb.

Sv. Pēterburgā, FL - Latviešu biedrības namā, 1705 9th Ave, N. St. Petersburg, FL:                    PAGARINĀM līdz SESTDIENAI, 3. MARTAM           

(sazināties lūdzu: skkreslins@gmail.com):

Indianapolē – Latviešu sabiedriskā centrā – 1008 W. 64 Street, Indianapolis, IN:                         
Piektdien,  23. februārī pulksten 5:30 vakarā                                              

Čikāgā – 1. punkts: St. Pēteŗa Baznīcas telpās, 450 Forest Preserve Dr, Wood Dale, IL:                
Piektdien, 2. martā 1'os pp.                      

Čikāgā – 2. punkts:  Čikāgas Ashland/Addison Ave rajonā:                                                              Piektdien, 2. marta vakarā:lūdzu sazinaties ar Jāni!                                        

Milvokos – Latviešu draudzes telpās – 1853 N. 75 St., Milwaukee, WI:                                        
Piektdien, 2. martā, 5'os pievakarē
                                                                  

Mineapolē – Latviešu draudzes telpās – 3152 17th Ave., S. Minneapolis, MN   55407: būsim atkal maijā!               

Latvijas Ciemā – 10740 Kurzeme Rd, Three Rivers, MI: Sestdien, 3. martā pulksten 11'os no rīta                                                                  

Kalamazū – Latviešu Sabiedriskā Centrā, 100 Cherry Hill Dr., Kalamazoo, MI: Sestdien, 3. martā 12'os pp    

Detroitā –  Sv. Pāvila latv. baznīcā, 30623 W 12 Mile Rd., Farmington Hills, MI: Sestdien, 3. martā 5os pp

Klīvlandē – Latviešu draudzes telpās, 1385 Andrews Avenue, Lakewood, OH 44107: Svētdien, 4. martā 9'os no rīta                   

Rietumkrasta paku savākšanas datumi/adreses


Austrumkrasta datumi - spiest šeit >>>                  Vidienes datumi - spiest šeit >>>

Sanfrancisko rajonā: Pie Māras Sidlow, 1563 Lincoln Ave, Alameda, CA 94501:lūdzam zvanīt !                       

Losandželosā – Latviešu sabiedriskā centrā - 1955 Riverside Drive, Los Angeles, CA:                   Svētdien, 18. februārī no 8:45-9:45 no rīta                   

Portlandē – Latviešu centrā, 5500 Dosch Road, Portland, OR 44107:                                         Ceturtdien, 22. februārī no 10-11 no rīta

Sietlā – Sietlas latviešu centrā - 11710 3rd Ave NE, Seattle, WA: būsim atkal pavasarī

***************************************************************
Lūdzam zvanīt, ja būtu kādi jautājumi par paku saturu, cenām, iepakojumu:                                       973-744-6565 x.4, vai x.5, vai pa epastu: pakas@lasl.com
***************************************************************

Ja sūtat pakas uz noliktavu (UPS/USPS) Nudžersijā, lūdzu nodrošiniet, ka tās pienāks ne vēlāk kā līdz piektdienai, 3. novembrim. Saini adresējiet lūdzu uz mūsu noliktavas adresi un uzrakstīt reg. numuru, lai mums būtu skaidrs, kurā sūtījumā to ievietot!

Sūtītāja vārds, LASL reģistrācijas numurs,                                                                                          
c/o Latvian American Shipping Line                                                                                                          84 Harbor Drive,
Jersey City, NJ 07305: 

                  ************************ 

Lūdzam ievērot ES pers. paku noteikumus pēc kuŗiem tiek atmuitoti arī paciņu sūtījumi:

Viena persona drīkst saņemt mantu, bez ievedmuitas, maksimāli 45 euro vērtībā.  Lai to piekoptu, ierobežojam paciņu svaru uz maksimāli 30-35 mārciņas pa kasti, bet izmērus uz 20"x 18"x18". Ja vērtība, svars vai saturs pārsniedz atļauto, lūdzam pārlikt divās kastēs un otro adresēt citai ģimenes personai. 

Pie personiskām paciņām nedrīkst likt alkoholu, zāles, tabakas izstrādājumus, elektroniku, vai mākslu. Visām pakām vajadzīga pavadanketa, kuŗā sīki aprakstīts saturs. Lūdzam ierobežot uz maksimāli 3 no preču vienības; ja saturs ir lietots, tad to tā arī apzīmēt!

Pakas, kas pārsniedz atļauto vērtību, svaru, izmērus, vai kuŗām uzrādītais saturs neatbilst pakas paskatam-sazināsimies ar saņēmēju, un pakas pārbaudīsim. Risināšanas varianti ir pārpakošana, vai pārsūtīt ar gaisa kravu, bet par abiem būs papildus izmaksas, un gaisa kravas saņēmējiem pašiem jābrauc uz lidosu kārtot ievešanas formalitātes.

Laipni lūdzam sadarboties ar noteikumiem, lai paciņu sūtījumi ietu gludi, un saņēmēji varētu priecāties par laicīgu un gludu piegādi!

Labprāt pārrunāsim jebkādas neskaidrības par sūtijumu kārtošanas procesu!  Mākslas darbu pārsūtīšanai laipni lūdzam ar mums iepriekš sazināties, lai izrunātu pakošanas noteikumus un muitas deklarāciju lapu noformēšanu! Paldies!

                                                     2018.g. 13. februārī: 45 euro = $55.64

 

VISAS PREČU VĒRTĪBAS ANKETĀ UZRĀDĪT TIKAI EUR.


For humanitarian aid boxes: If sending only one box, please address the shipment to an individual at the receiving organization.  If your shipment consists of several to many boxes, please call us in advance so that we can discuss the best options for handling this type of shipment.

If you do not have access to the above pickup locations, please contact us, we can provide a pickup
service at a nominal additional fee. Registration numbers can be obtained above but also by phone:
973-744-6565 x. 5 or email:
pakas@las

March 25, 2018
45 EUR = 55.6065 USD
cument has mo EUR


Latvian American Shipping Line