Saraksts

 Latvian American Shipping Line
PAKU SŪTĪJUMI UZ LATVIJU!
 

SAVĀKSIM PERSONISKO PACIŅU SŪTĪJUMUS un 
GRĀMATU SŪTĪJUMUS iestādēm laika posmā no 13.-22. jūnijam. 
Lūdzu skatīt maršruta kalendāru sekojošā sarakstā.

Arī  pieņemsim personīgo mantu sūtījumus, komerckravas un sūtījumus muzejiem. Laipni lūdzam iepriekš pieteikt, lai varam izrunāt apjoma vajadzības, kā arī pavaddokumentu sagatavošanu.

LŪDZU ZVANIET AR JAUTĀJUMIEM: 973 744 6565.

Laipni  lūdzam stingri ievērot norādījumus:
Lai izkārtotu jūsu paciņu personiskā sūtījuma ietvaros:

 • 1) persona drīkst saņemt mantu, bez ievedmuitas, maksimāli 45 eiro vērtībā.
 • 2) Saturu veidot dažādu, lai nebūtu tikai pārtika; nepārsniedzot 3 no vienas preces.
 • 3) Satura vērtību deklarēt EUR, (ne dolāros!) uzskaitot katru preci un uzrādot tās vērtību.
 • 4) Svarā nepārsniegt 35 lbs; izmēros aptuveni 18" x 18 x18.
 • 5) Vienu kaste pa saņēmēju, un lūdzam pierasktīt  tel numuru!

          45 EUR = $50.00 USD ($ x .91 = euro) 2020. g. jūnijā

Lai izkārtotu grāmatu sūtījumu iestādēm – norādījumi:

 • 1) Sūtījumu adresēt skolas vai bibiotēkas vārdā, un uzrādīt kontakta cilvēka vārdu un tel.
 • 2) Saturā tikai grāmatas, periodiku vai archīvu materiālus.
 • 3) Vērtību lietotām grāmatām likt uz 10-15 euro/kasti
 • 4) Kastu daudzums, ko viena iestāde drīkst saņemt ir neierobežots
 • 5) Spec. cena grāmatu sūtījumiem iestādēm
 • 6) Ja sūtiet grāmatas DV akcijai, lūdzam sūtījumu adresēt Daugavas Vanagiem, nevis privātpersonai. "Otrā Elpa" pieņem grāmatas, un tās pārdodot atbalsta labdarības akcijas.
 • 7) Reģ. numuru sērija grāmatām uz iestādēm: lūdzu lietot "BIB" numurus.

Izkārtojam muitu un piegādājam līdz durvīm, ja saiņi atbilst mūsu sūtīšanas noteikumiem.

        Sūtīšanas noteikumi/instrukcijas - spiest šeit>>>                Veidlapām - spiest šeit> 

 • Sūtot pakas tieši uz mūsu noliktavu, adresēt šā un mums piesakiet, lai zinām gaidīt:

  Sūtītāja vārds, LASL reģistrācijas numurs,                                                                                      Latvian American Shipping Line                                                                                                  
           84 Harbor Drive,
  Jersey City, NJ 07305

  Lūdzu izsūtiet tā, lai pakas ir pie mums ne vēlāk kā: 21. jūnijā

Vidienes datumi - spiest šeit >>>                         Rietumkrasta datumi - spiest šeit >>>

2020. gada Pavasaŗa/Vasaras  paciņu sūtījuma savākšanas maršruts: 

Bostonā – Trimdas ev lut draudzes telpās, 58 Irving St, Brookline, MA:                                        
Otrdien, 16. jūnijā no 2-3 pp  
                  

Filadelfijā – Filadelfijas ev lut draudzes īpašumā: 301 N. Newtown St Rd., Newtown Sq, PA:          
Pirmdien,
22. jūnijā  pulksten 10:30 no rīta 

Īstbransvikā –
Jaunais pieturas punkts:  42 Gates Ave, E Brunswick, NJ                                                                    

 Piektdien, 19. jūnijā, pulksten 11os no rīta

Jonkeros – Ņujorkas latv. ev. lut. draudzes īpašumā, 254 Valentine Ave, Yonkers, NY 10705:
Sestdien, 13. jūnijā
no 1-2 pp    

Katskilos
– Rotā, Elka Park, NY: lūdzam zvanīt!

Pokipsijā:  2 Merry Hill Rd, Poughkeepsie,NY                                                                                                                                                              
 Svētdien, 21. jūnijā no 11-12pp

Salā: Ņujorkas latv. ev. lut. draudzes īpašūmā: 4 Rīga Lane, Melville, NY:                                              
 Sestdien, 13. jūnijā no 10-11 no rīta                                                                   

Vilmingtonā: pie Baidiņiem: 1104 Windon Drive, Wilmington, DE:                                                 
Pirmdien, 22. jūnijā pulksten 9os no rīta

Vašingtonas, DC apkaimē: Vaš.latv. ev. lut. draudzes īpašumā:400 Hurley Ave, Rockville, MD:     
 Svētdien, 
21. jūnijā no 4:30-5:30 pp.

 VIDIENĒ:

Sv. Pēterburgā, FL un Atlantā: lūdzu sazināties: pakas @lasl.com

Indianapolē – Latviešu sabiedriskā centrā – 1008 W. 64 Street, Indianapolis, IN:                         
 Piektdien,
12. jūnijā, pulksten 6 os vakarā                         

Čikāgā – 1. punkts: St. Pēteŗa Baznīcas telpās, 450 Forest Preserve Dr, Wood Dale, IL:                          
 Ceturtdien, 18. jūnijā, pulksten 1os pp                 
                
Čikāgā – 2. punkts:  Čikāgas Ashland/Addison Ave rajonā: 
lūdzu sazināties ar Jāni!                                         

Milvokos – Latviešu draudzes telpās – 1853 N. 75 St., Milwaukee, WI:                                         
Piektdien, 19. jūnijā no 3-5 pp                                                                     

Mineapolē – Latviešu draudzes telpās – 3152 17th Ave., S. Minneapolis, MN   55407:                               Lūdzam ar mums sazināties, lai piedalītos JŪNIJA mēneša savākšanā: 973 744 6565 vai Viktoram: 612 590 2841

Latvijas Ciemā – 10740 Kurzeme Rd, Three Rivers, MI:                                                            
Paciņu savākšanu jūnijā kārtosim no Kalamazū; rudenī atkal LV Ciemā!   

Kalamazū – Latviešu Sabiedriskā Centrā, 100 Cherry Hill Dr., Kalamazoo, MI:                    
Sestdien, 20. jūnijā 11'os no rīta
                                                                                        

Ann Arborā: Sestdien, 20. jūnijā ap 2-3 pp. Lūdzam zvanīt!                                                                                                                                                                 

Detroitā –  Sv. Pāvila latv. baznīcā, 30623 W 12 Mile Rd., Farmington Hills, MI:                             
Sestdien, 20. jūnijā, no 5-6 pievakarē

Klīvlandē – Latviešu draudzes telpās, 1385 Andrews Avenue, Lakewood, OH 44107:                     
Svētdien, 22. jūnijā, pulksten 9os no rīta

Rietumkrasta paku savākšanas datumi/adreses
Austrumkrasta datumi - spiest šeit >>>                  Vidienes datumi - spiest šeit >>>

Sanfrancisko rajonā: Pie Māras Sidlow, 1563 Lincoln Ave, Alameda, CA 94501:                           
Sestdien, 13. jūnijā no 10-1'em pp  

Portlandē – Latviešu centrā, 5500 Dosch Road, Portland, OR 44107:  savāksim jūnija: tūlīt ziņosim!          

Losandželosā – Latviešu sabiedriskā centrā - 1955 Riverside Drive, Los Angeles, CA: Lūdzam ar mums sazināties par Ziemsvētku sūtījumu!                              

Sietlā – Sietlas latviešu centrā - 11710 3rd Ave NE, Seattle, WA: Lūdzam ar mums sazināties par Ziemsvētku sūtījumu!

***************************************************************
Lūdzam zvanīt ar jautājumiem par paku saturu, cenām, iepakojumu:                                                            973-744-6565 x.4, vai x.5, vai pa epastu: pakas@lasl.com
***************************************************************

Ja sūtat pakas uz noliktavu (UPS/USPS) Nudžersijā, lūdzu nodrošiniet, ka tās pienāks ne vēlāk kā līdz 22. jūnijam. Saini adresējiet lūdzu uz mūsu noliktavas adresi un uzrakstīt reg. numuru, lai mums būtu skaidrs, kurā sūtījumā to ievietot!

Sūtītāja vārds, LASL reģistrācijas numurs,                                                                                          
c/o Latvian American Shipping Line                                                                                                          84 Harbor Drive,
Jersey City, NJ 07305: 

                  ************************ 

Lūdzam ievērot ES pers. paku noteikumus pēc kuŗiem tiek atmuitoti arī paciņu sūtījumi:

Viena persona drīkst saņemt mantu, bez ievedmuitas, maksimāli 45 euro vērtībā.  Lai to piekoptu, ierobežojam paciņu svaru uz maksimāli 30-35 mārciņas pa kasti, bet izmērus uz 20"x 18"x18". Ja vērtība, svars vai saturs pārsniedz atļauto, lūdzam pārlikt divās kastēs un otro adresēt citai ģimenes personai. 

Pie personiskām paciņām nedrīkst likt alkoholu, zāles, tabakas izstrādājumus, elektroniku, vai mākslu. Visām pakām vajadzīga pavadanketa, kuŗā sīki aprakstīts saturs. Lūdzam ierobežot uz maksimāli 3 no preču vienības; ja saturs ir lietots, tad to tā arī apzīmēt!

Pakas, kas pārsniedz atļauto vērtību, svaru, izmērus, vai kuŗām uzrādītais saturs neatbilst pakas paskatam-sazināsimies ar saņēmēju, un pakas pārbaudīsim. Risināšanas varianti ir pārpakošana, vai pārsūtīt ar gaisa kravu, bet par abiem būs papildus izmaksas, un gaisa kravas saņēmējiem pašiem jābrauc uz lidosu kārtot ievešanas formalitātes.

Laipni lūdzam sadarboties ar noteikumiem, lai paciņu sūtījumi ietu gludi, un saņēmēji varētu priecāties par laicīgu un gludu piegādi!

Labprāt pārrunāsim jebkādas neskaidrības par sūtijumu kārtošanas procesu!  Mākslas darbu pārsūtīšanai laipni lūdzam ar mums iepriekš sazināties, lai izrunātu pakošanas noteikumus un muitas deklarāciju lapu noformēšanu! Paldies!

 2020. g. 9. jūnijā: 45 euro = $50.82 ( $ x .88)
VISAS PREČU VĒRTĪBAS ANKETĀ UZRĀDĪT TIKAI EUR.


For humanitarian aid boxes: If sending only one box, please address the shipment to an individual at the receiving organization.  If your shipment consists of several to many boxes, please call us in advance so that we can discuss the best options for handling this type of shipment.

If you do not have access to the above pickup locations, please contact us, we can provide a pickup
service at a nominal additional fee. Registration numbers can be obtained above but also by phone:
973-744-6565 x. 5 or email:
pakas@lasl.com